Huishoudelijk reglement

 1. Uw kind heeft gekozen om basketbal bij onze club te spelen. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen hierin steunen en aanmoedigen.
 2. Wees positief, ook na een mindere prestatie. Geen verwijten en zo weinig mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer en de club omdat de speler anders tussen twee vuren komt te zitten.
 3. Moedig uw kinderen aan om de regels van de trainer, club te respecteren. Wees ten allen tijde sportief.
 4. Geen afbrekende reacties naar uw kind, medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, ploegafgevaardigde, clubleiding of andere ouders. Ook niet na een verloren wedstrijd.
 5. Geen inmenging in de opstelling, aantal speelminuten, manier van spelen en andere beslissingen van de coach.
 6. Moedig uw kind aan om vertrouwen te hebben in de coach.
 7. Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basket te spelen. Met name trainers, bestuursleden en vrijwilligers binnen de club.
 8. Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team.
 9. Verbaal of fysiek geweld, racisme worden niet getolereerd.
 10. Tijdens de activiteiten is enkel de coach de baas over uw kind. Maak het uw kind niet moeilijk door eigen instructies te roepen, laat staan kritiek te geven.
 11. Basketbal is een teamsport. Uw kind is niet het enige in het team.
 12. Wanneer U vaststelt wanneer één van deze regels wordt geschonden door één van de andere ouders mag en moet uzelf op een correcte manier reageren en betrokkene op zijn / haar gedrag wijzen. Het is aangewezen om de club hiervan op de hoogte te brengen.
 13. Als er iets gebeurt bij onze club waarmee U het niet eens bent bespreek dit dan in alle rust met het bestuur.
 14. Denk aan onze sponsors indien uw bepaalde aankopen wenst te doen. Een overzicht hiervan is terug te vinden op onze website.
 15. Door deelname aan extra-sportieve activiteiten (wedstrijden, cafetariabezoek, inrichtingen en feestelijkheden van de club,…) of deze te promoten, ondersteunt u de financiële leefbaarheid van de club.
 16. Consulteer regelmatig onze website “www.kstbb.be” om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en gebeurtenissen.