Mission Statement

KSTBB Jeugd wil een sportclub zijn met een brede basis, in en rondom Sint-Truiden die competitief basketbal aanbiedt voor de jeugd zodat we een breed publiek kunnen bereiken.

We wensen te streven naar tevreden leden, ouders, supporters door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, en organisatorisch vlak. Wij willen een club zijn waarin alle spelers op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn baskettalent te ontplooien.

Panathlon verklaring

Vind jij het normaal dat een sporter middelen gebruikt om zijn prestaties te verbeteren en zodoende zijn gezondheid op het spel zet? Vind jij het leuk naar een match te kijken die op voorhand verkocht is? Is het aanvaardbaar dat supporters bananenschillen gooien naar zwarte voetbalspelers? Vind jij het normaal dat sommige begeleidende ouders hun “spruiten” aanzetten om de medespeler van de tegenpartij “in de grond te stampen” ?

KSTBB vind dit ook niet normaal en is daarom mede-ondertekenaar van de Pantalon-verklaring, een verklaring over ethiek in de jeugdsport. Deze verklaring is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden. De lijst der ondertekenaars vind je hier.