Privacy & GDPR

KSTBB respecteert de regels GDPR die vanaf de maand mei 2018 van toepassing zijn.

Wat houden wij bij?
De gegevens die via het inschrijvingsformulier werden ingegeven (naam – adres – mail – geboortedatum) een Telefoon (GSM) nummer indien dit werd over gemaakt.

Wat kan publiek zichtbaar zijn?
Enkel gegevens zoals naam en geboortedatum (+ foto indien beschikbaar – verjaardag op Adm site) worden gebruikt (koppeling aan ploegen, verjaardag-meldingen). Wanneer berichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC verstuurd (uw mail gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen). Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven.

Waar worden deze gegevens beheerd?
De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd (Sportadministratie) door de clubsecretaris en worden niet publiekelijk verspreid (enkel het bestuur en de coaches kunnen deze raadplegen).

Indien u verdere vragen heeft (of wenst dat uw gegevens verwijderd worden), neem contact op met de secretaris.
Onze club probeert mee te gaan met zijn tijd en pakt graag uit op sociale media met foto’s, weetjes en andere leuke info over onze ploegen en spelers. Wij doen dit om onze club en zijn leden zo goed mogelijk te promoten naar de buitenwereld (tegenstanders, mogelijke nieuwe leden) en onze supporters en sympathisanten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de club en zijn resultaten.
Zijn er echter leden die liever niet hebben dat zij, of hun kinderen, verschijnen op de sociale mediakanalen van onze club (website, facebook, instagram), mogen zij dit laten weten in een berichtje naar de club en zal hier zonder fout rekening mee gehouden worden.

GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij. Een goede 20 jaar geleden was er immers geen spraken van cloudtechnologie of sociale media.